Voortgang project

Na het uitvoeren van de pilootboring en na het boorgat geruimd te hebben (= voldoende groot te maken) wordt de streng in het boorgat getrokken.

Lees meer

De werken aan het warmtenet in Oostende zijn deze week gestart!

Lees meer

De hernieuwbare energiecoöperatie BeauVent heeft plannen om in Oostende een warmtenet aan te leggen. Eind mei diende de coöperatie een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in bij het stadsbestuur. Het gaat in de eerste fase om 5 km leidingen, grotendeels in industriezone, die restwarmte verdelen over diverse sites met een grote warmtevraag. Later kan dit warmtenet worden uitgebreid naar het stadscentrum.

Lees meer

BeauVent maakt afspraken met alle potentiële warmteleveranciers voor het warmtenet Oostende. Na onderzoek van alle potentiële bronnen worden bij diverse potentiële bronnen voorgelegd. Na enkele vergaderingen blijken we met Biostoom tot een akkoord te komen. Dit resulteert in een overeenkomst met Biostoom.

Lees meer