Particulieren

Particulieren aangesloten op het warmtenet

Divider text here
Momenteel levert het Warmtenet Oostende nog maar aan een beperkt aantal particulieren. In de komende jaren zal hier echter verandering in komen. 
We onderscheiden twee types warmteleveringen aan particuliere eindklanten:
Indirecte levering
Divider text here
Dit is hoofdzakelijk het geval bij bestaande gebouwen met een gemeenschappelijke stookplaats. Hier levert en factureert het Warmtenet Oostende aan de VME van het gebouw. De VME verdeelt de kosten verder aan de particuliere eindklanten. Meestal verloopt dit praktisch via de syndicus van het gebouw. Deze werkwijze wordt behouden. 

Bij een aansluiting op het Warmtenet Oostende zal de VME een factuur van het Warmtenet Oostende ontvangen, eventueel aangevuld met een kleine restfactuur aardgas of stookolie. De som van deze facturen zal lager liggen dan de oorspronkelijke gas of mazoutfacturen, doordat de warmte afkomstig van het Warmtenet Oostende goedkoper is.
Directe levering
Divider text here
Dit is een warmtelevering bij nieuwbouw appartementsgebouwen die aangesloten zijn op het warmtenet. Daarbij levert en factureert het Warmtenet Oostende rechtsreeks aan de particuliere eindklant. In de warmteleveringsovereenkomst kan u de formule terugvinden voor de facturatie van de warmte. Deze bevat naast enkele gebouwspecifieke parameters ook een referentieprijs voor de referentiebrandstof van de klant.