Hier worden 2 klopboringen diameter 600 mm (stalen buis met pneumatische hamer ergens onderdoor kloppen) uitgevoerd om een bundel van bestaande nutsleidingen (bvb. hoogspanningsleidingen, rioleringen,...) te kunnen kruisen. Zo hoeven de deze leidingen niet buiten dienst te gaan om de werkzaamheden verder te zetten.