Particuliere klant? Raadpleeg je verbruik en facturen op mijn.warmtenetoostende.be!

Tarieven particulieren

Hoeveel kost de warmte?

Divider text here

Warmtenet Oostende

  • Het warmtetarief wordt bepaald door de referentiewaarden in de tariefkaart en door de gebouweigen parameters. Die parameters en de berekeningsmethode staan vermeld in het warmteleveringscontract.

  • De referentiewaarden worden elke maand herzien na een marktvergelijking.

Warmtenet Oosteroever

  • Het warmtetarief wordt bepaald door de referentiewaarden in de tariefkaart en door de gebouweigen parameters. Die parameters en de berekeningsmethode staan vermeld in het warmteleveringscontract. 

  • De referentiewaarden worden elk jaar herzien na een marktvergelijking.

Sociaal tarief

  • Het sociaal tarief warmte geldt niet voor iedereen. Het tarief wordt toegekend aan rechthebbenden op basis van gegevensuitwisseling tussen de warmteleverancier en de FOD Economie. U hoeft  zelf géén actie te ondernemen indien u meent recht te hebben op dit sociaal tarief warmte.
  • Het sociaal tarief wordt ieder kwartaal bepaald door de overheid (CREG).