Particuliere klant? Raadpleeg je verbruik en facturen op mijn.warmtenetoostende.be!

Privacyverklaring

 

Warmtenet Oostende is een project van Beauvent cv.


De coöperatie Beauvent, gevestigd aan de IJzerdijk 47, 8600 Diksmuide is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens kan je terugvinden op de contacptagina van Beauvent cv.
Niko Deprez is de Functionaris Gegevensbescherming van Beauvent. Hij is te bereiken via info@beauvent.be of via 058 29 90 29.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Beauvent cv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op de website www.warmtenetoostende.be:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type


Persoonsgegevens die u actief verstrekt via onze website (contactformulieren of inschrijvingsmodule nieuwsbrief):

 • Naam en voornaam
 • Adres
 • Type woning
 • E-mailadres
 • IP-adres

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Beauvent cv analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
 • Beauvent cv neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beauvent cv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Gegevens over het lezen van email nieuwsbrieven en het aanklikken van links: onbeperkt. Wij maken gebruik van Mailchimp en volgen hun policy waar het gaat om compliance met de GDPR en de AGV. Slechts enkele personen hebben hier toegang toe.
 • Persoonlijke correspondentie, offertes, documenten die u ons stuurt, formulieren, volmachten, oprichtingsaktes: tot maximaal 10 jaar na ons laatste contact. Dit omdat we graag terugvallen op wat we eerder voor u hebben gedaan. Wij doen dit in ons CRM systeem, waar alleen die medewerkers toegang hebben tot specifieke documenten en emails voor wie dit relevant is.
 • Anonieme website bezoekgegevens: onbeperkt. Wij maken gebruik van Google Analytics* en volgen hun policy waar het gaat om compliance met de GDPR en de AGV. Slechts enkele personen hebben hier toegang toe.

  *Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden behoudens het geval dat u hiermee uitdrukkelijk instemt. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beauvent cv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beauvent.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beauvent cv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beauvent.be