Particuliere klant? Raadpleeg je verbruik en facturen op mijn.warmtenetoostende.be!

Appartementsgebouwen

Sluit aan op het Warmtenet Oostende!

Divider text here
We voerden in het verleden een rondvraag bij de syndici in Oostende. We ontdekten bij deze rondvraag dat er heel wat gebouwen eenvoudig aangesloten kunnen worden op het warmtenet. Verschillende residenties zoals De Mast, De Ra, Boekanier, Melinda,... gingen al op ons aanbod in en sloten een warmtecontract af. We zijn ervan overtuigd dat er nog gebouwen baat hebben bij een aansluiting op het warmtenet. 

Met het Warmtenet Oostende ontvangt u duurzame warmte én kunt uw warmtefactuur laten dalen! Aangesloten klanten besparen gemiddeld 10 tot 20% op hun verwarmingsbudget! 

Momenteel zijn we op zoek naar bijkomende gebouwen met een hoge warmtevraag. Om te kunnen aansluiten beschikt een gebouw of residentie best over een centrale stookplaats op het gelijkvloers of in de kelderverdieping.

Woont u in een gebouw met meer dan 5 appartementen met een centrale stookplaats? 
Laat ons dit weten via het contactformulier. Eén van onze medewerkers neemt snel contact met u op.

We onderscheiden twee verschillende types warmteleveringen 
aan particuliere eindklanten

Indirecte levering
Divider text here
Dit is hoofdzakelijk het geval bij bestaande gebouwen met een gemeenschappelijke stookplaats. Hier levert en factureert het Warmtenet Oostende aan de VME van het gebouw. De VME verdeelt de kosten verder aan de particuliere eindklanten. Meestal verloopt dit praktisch via de syndicus van het gebouw. Deze werkwijze wordt behouden. 

Bij een aansluiting op het Warmtenet Oostende zal de VME een factuur van het Warmtenet Oostende ontvangen, eventueel aangevuld met een kleine restfactuur aardgas of stookolie. De som van deze facturen zal lager liggen dan de oorspronkelijke gas of mazoutfacturen, doordat de warmte afkomstig van het Warmtenet Oostende goedkoper is.
Directe levering
Divider text here
Dit is een warmtelevering bij nieuwbouw appartementsgebouwen die aangesloten zijn op het warmtenet. Daarbij levert en factureert het Warmtenet Oostende rechtsreeks aan de particuliere eindklant. In de warmteleveringsovereenkomst kan u de formule terugvinden voor de facturatie van de warmte. Deze bevat naast enkele gebouwspecifieke parameters ook een referentieprijs voor de referentiebrandstof van de klant. 

Ben je geïnteresseerd? Neem contact met ons op!