Tot op heden sloten we bedrijven en grote gebouwen aan op het warmtenet, maar nog geen woningen. Bij woningen komen er namelijk nog andere uitdagingen kijken. Daarom starten we samen met de Provincie West-Vlaanderen en de stad Oostende met een proefproject om woningen aan te sluiten. Uit deze ervaring willen we lessen trekken om in de toekomst méér woningen aan te sluiten in Oostende. Er is namelijk voldoende restwarmte beschikbaar om iedereen van warmte te voorzien. 

Bevindt uw woning zich in de nabije omgeving van de geplande uitbreiding? Praat dan bij interesse zeker met uw buren en laat ons uw interesse weten! Er is namelijk een grotere kans dat we met het proefproject van start kunnen gaan als meerdere woningen naast elkaar geïnteresseerd zijn. 

We willen met het Warmtenet Oostende duurzame warmte aanbieden én uw warmtefactuur laten dalen!
Dit ambitieuze project past in het klimaatplan “Leefbaar Oostende”. 

Wilt u ook duurzame warmte van het warmtenet?
Laat het ons weten. Eén van onze medewerkers neemt snel contact met u op.